WOLONTARIAT W SCHRONISKU

Wolontariusze wyprowadzają psy na spacery, oswajają je, uczą, czeszą, kąpią, biegają z nimi. Bawią się z kotami, czeszą je, pielęgnują, oswajają. Biorą udział w zbiórkach karmy i imprezach promujących adopcje oraz wykonują inne prace na rzecz Schroniska.

Wolontariat  w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Ostródzie z lokalizacją w Lubajnach 2 działa na podstawie indywidualnych pisemnych porozumień zawieranych z poszczególnymi wolontariuszami lub uprawnionymi przedstawicielami organizacji pozarządowych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt z Opiekunem schroniska, po uzyskaniu pozytywnej opinii Burmistrza Gminy Miejskiej Ostróda lub osoby przez niego upoważnionej.

Wolontariusz zostaje przeszkolony przez Opiekuna schroniska w zakresie wykonywanych świadczeń przez wolontariusza.

W schronisku, świadczenia wolontariatu, określone szczegółowo w zawartym porozumieniu, wykonywane są przez wolontariuszy wyłącznie pod nadzorem Opiekuna schroniska lub upoważnionego przez niego pracownika.

W schronisku mogą wykonywać świadczenia tylko wolontariusze, z którymi zawarto stosowne porozumienie.